Kvalitná servisná podpora je základom služieb značky JOSEF KIHLBERG. Na kompletný sortiment zaridení JOSEF KIHLBERG je poskytovaný záručný aj pozáručný servis vrátane dodávky originálnych náhradných dielov JOSEF KIHLBERG. V prípade potreby je servis poskytovaný priamo vo výrobe u zákazníka.

Servisná podpora je poskytovaná nepretržitě 24/7/365 tak, aby zákazníci používajúci náradia v trojsmenných prevádzkach mali dostatočnú podporu.

Zákazníci si môžu podľa aktuálneho stavu skladu po dobu opravy zapožičať náhradnú sponkovačku, tak aby nezostali bez náradia po dobu opravy.

Oprava sponkovačky skúsenými technikmi a použitím originálnych náhradných dielov Vám zabezpečí bezproblémový chod zariadenia. Na našich kontaktoch Vám radi oznámime, ktoré servisné centrum na sponkovačky Josef Kihlberg je najbližšie.

Zvoz sponkovacieích pištolí do servisu zaisťujú technici alebo lokálna prepravná služba.

Sponkovacie pištole môže zákazník doručiť aj osobne alebo vlastným dopravcom.

Pokiaľ zákazník vlastní väčšie množstvo sponkovačiek a vlastné opravy by boli pre neho ľahšie, vykonávame školenia údržby, tak aby si zákazník mohol sám sponkovačky opravovať a nemusel ich zasielať do servisu.

DESATORO PRE BEZPROBLÉMOVÝ CHOD SPONKOVAČKY

1) Zariadenie zásobujte čistým, suchým a primazaným vzduchom
2) Tlak vzduchu udržujte na čo najnižšej úrovni zabezpečujúcej jej správný chod
3) Nezabúdajte mazať zariadenia i v miestach, kde sa nedostane přimazaný vzduch
4) Aj keď sponkovačka funguje bez problémov, venujte pozornosť kontrole opotrebovania
5) Používajte originálnr spony (majú optimálne tvarové a pevnostné charakteristiky)
6) Zásadne používajte doporučené mazivá
7) Zariadenie dôkladne vyčistite aspoň raz za týždeň prúdom stlačeného vzduchu
8) Nepodceňujte rady v návode
9) Zariadenie nechajte obsluhovať iba uvedomelú obsluhu
10) Používajte originálne náhradné diely (hlavne 0 krúžky a pružiny)