Zákazníci, ktorí si chcú sponkovanie a zošívanie otestovať alebo potrebujú zosponkovať len malé série,môžu si náradie zapožičať v našej požičovni sponkovacieho náradia JOSEF KIHLBERG.

Prenájom sponkovačiek je dostupný pre všetky firmy v rámci Českej Republiky a Slovenskej Republiky.

O aktuálnom stave skladu náradia voľných pre zapožičanie sa prosím informujte na našich kontaktoch.

Na objednávku vhodného uzatvárača kartónov alebo sponkovačky si pripravte špecifikáciu materiálu, ktorý chcete zapožičanou sponkovačkou zošívať a veľkosť série pre stanovenie množstva spracovaných spôn. Pre optimálny výber typu sponkovačky a sponky je vhodné odoslať dostatočné množstvo vzoriek pre továrenské test vhodnosti.

Ku sponkovačkám z našej požičovne dostanete kompletné inštrukcie pre použitie a je možné si požičať i ďalšie príslušenstvo napr. pre pripojenie sponkovačiek k rozvodom stlačeného vzduchu.

Pri dlhodobých prenájmoch je možné sponkovacie náradie odkúpiť za zostatkovú cenu. Spoločne s požičaným náradím má zákazník možnosť aj odoberať spony za veľkoobchodné ceny.

Pre zapožičanie sponkovačky Vám poskytneme aj kvalitné spony vhodné pre Vašu aplikáciu.

Zapožičanie niektorých zariadení JOSEF KIHLBERG je možné objednať i ON-LINE na odkaze TU

Naša požičovňa sponkovačiek slúži aj na zabezpečenie našich zákazníkov, ktorí k nám posielajú svoje uzatvárače na pravidelné servisy a nemôžu si dovoliť výpadok v prevádzke.