Pre presun na vybranú kategóriu kliknite na odkazy v prehľade :

JOSEF KIHLBERG a.560MSponkovačka na kartóny s priamym zásobníkom na ťažké spony s dĺžkou nôh 15 a 18 mm
JOSEF KIHLBERG c.561MSponkovačka na kartóny na ľahké spony s dĺžkou nôh 15 a 18 mm
JOSEF KIHLBERG a.560M22Sponkovačka na kartóny na ťažké spony s dĺžkou nôh 22 mm
JOSEF KIHLBERG c.561M22Sponkovačka na kartóny na ľahké spony s dĺžkou nôh 22 mm

Uzatvárače kartónových krabíc slúžia na zabezpečenie vrchných prekryvných častí krabice s pomocou kartonážnej spony. Kartonážne uzatvárače JOSEF KIHLBERG AB sú najľahšie na trhu. V prehľade typov môžete kliknúť na podčiarknuté odkazy, ktoré Vás presunú priamo na vybraný typ sponkovačky resp. kartonážneho uzatvárača.