Pre presun na vybranú kategóriu kliknite na odkazy v prehľade :

JOSEF KIHLBERG JK1219Páskovačka na ocelovú pásku s hrúbkou 0,64 mm a pevnosťou max.900N/ mm2 .
JOSEF KIHLBERG JK1219HTPáskovač na kovovú pro pásku hrúbky 0,64 mm s pevnosťou max. 1050N/ mm2 .

Ručné páskovačky JOSEF KIHLBERG sú v súčastnosti svetovou špičkou medzi páskovacími strojčekmi na oceľovú pásku vďaka konštrukcii, ktorá vykazuje veľmi nízke opotrebovanie a vysokú odolnosť proti poškodeniu spôsobenému hrubým zaobchádzaním. Páskovačka spája oceľovú pásku pomocou prestrihu stredom vrátane poistného ohybu pásky, ktorý čiastočne zabezpečuje spoj proti otvoreniu.

Páskovačka JOSEF KIHLBERG je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí nechcú investovat do páskovačky s pneumatickým pohonom, ale zároveň potrebujú páskovací strojček na veľkú zaťaž.

V našom sortimente nájdete 2 typy páskovačiek. Typy páskovačiek se líšia maximálnom pevnosťou pásky, ktorú môžete pŕi max. priereze spracovávať (napínať, prestrihnúť a odstrihnúť).

Postup pri páskovaní páskovačkou JOSEF KIHLBERG 1219 a páskovačom JK1219HT je nasledovný:

1) Obsluha obvede ocelovou vázací pásku kolem produktu tak, aby byl volný konec skrytý
2) Obsluha sevře rukojeti páskovačky a nasadí páskovací strojek na vázací pásku.
3) Po uvolnění rukojeti kyvným pohybem pravé páky utahuje vázací pásku až do maxima, které je vhodné pro páskovaný produkt.
4) Překlopením druhé páky, páskovací strojek vázací pásku zajistí průsekem a odstřihne ji.
5) Sevřením rukojetí se páskovačka uvolní z vzniklého úvazku a páskovačku lze z úvazku sundat.

Přestože páskování v současné době se spíše orientuje na plastové pásky, hlavní výhody ocelové vázací pásky, kterými jsou odolnost proti poškození, teplotní stálost, vysoká pevnost při nízké ceně, ekologičnost zaručují jistou budoucnost i při výrazných výhodách pásky plastové.

Páskovačkám na ocelové pásky z řady 1219 je charakteristické, že v sobě nesou zkušenosti několika desetiletí vývoje.

Páskovačka na ocelovou pásku má stále své místo v řadě aplikací. Páskovačka na plastové pásky může dosahovat obdobných výkonostních parametrů, ale nízká odolnost plastové vázací pásky proti proříznutí/rozdrcení na ostrých hranách a ztráta tahu při vyšších teplotách jsou hlavní důvody, proč plastová páska může ztěží ekonomicky a funkčně konkurovat.