Zošívačky a zošívacie kliešte slúžia na zošitie vrstiev materiálov k sebe. Zošívačky nachádzajú tiež uplatnenie v balení napr. pri fixácií kartónových rohov, uzatváraní viek obalov z vlnitej lepenky a pod. Zošívačky možno často vidieť v čalúnnických dielňach, kde sa so zošívačkami zošívajú molitanové povlaky (angl. SISAL) k nosnej konštrukcii.

Pre presun stránkou na vybraný kartonážny uzatvárač kliknite na odkazy v prehľade. Podľa konštrukcie zošívačky a podľa použitého typu spôn máme v ponuke nasledujúce typy:

ZOŠÍVAČKY S PEVNOU NÁKOVOU
JOSEF KIHLBERG JK35T90zošívačka na široké spony zo širokého drôtu
ZOŠÍVACIE KLIEŠTĚ S PRIAMOU KYVNOU NÁKOVOU
JOSEF KIHLBERG JK20T779kompaktné zošívacie kliešte
JOSEF KIHLBERG JK20T779Lzošívačka s predĺženým zásobníkom
JOSEF KIHLBERG JK20T779L22zošívačka s predĺženým zásobníkom na dlhé spony
JOSEF KIHLBERG JK20T777Lzošívač s dlhým zásobníkom na spony z drôtu 0.7×2.3 mm
ZOŠÍVAČKY S TVAROVANOU KYVNOU NÁKOVOU
JOSEF KIHLBERG JK20V779Lzošívacie kliešte s predĺženým zásobníkom
JOSEF KIHLBERG JK20V779L22zošívačka s predĺženým zásobníkom na dlhé spony