Vyberte si z následujících odkazů na kategorii, která Vás zajímá:

Pneumatické sešívačky materiálů

Sešívačky a sešívací kleště slouží k sešití vrstev materiálů k sobě. Sešívačky nalézají rovněž uplatnění v balení např. při fixaci kartonových rohů, uzavírání vík obalů z vlnité lepenky atp. Sešívačky lze často vidět v čalounických dílnách, kdy se s sešívačkami sešívají molitanové povlaky (angl. SISAL) k nosné konstrukci. Pro přesun stránkou na vybraný kartonážní uzavírač klikněte na odkazy v přehledu. Dle konstrukce sešívačky a dle použitého typu spon máme v nabídce následující typy:

SEŠÍVAČKY S PEVNOU KOVADLINOU
JOSEF KIHLBERG JK35T90sešívačka na široké spony ze širokého drátu
SEŠÍVACÍ KLEŠTĚ S PŘÍMOU KYVNOU KOVADLINOU
JOSEF KIHLBERG JK20T779kompaktní sešívací kleště
JOSEF KIHLBERG JK20T779Lsešívačka s prodlouženým zásobníkem
JOSEF KIHLBERG JK20T779L22sešívačka s prodlouženým zásobníkem na dlouhé spony
JOSEF KIHLBERG JK20T777Lsešívač s dlouhým zásobníkem na spony z drátu 0.7×2.3mm
SEŠÍVAČKY S TVAROVANOU KYVNOU KOVADLINOU
JOSEF KIHLBERG JK20V779Lsešívací kleště s prodlouženým zásobníkem
JOSEF KIHLBERG JK20V779L22sešívačka s prodlouženým zásobníkem na dlouhé spony

Šití dna krabic

Šičky pro šití dna krabic slouží k pojištění spodních klop krabice a zajištění její stability pro plnění a transport. Pro přesun stránkou na vybraný kartonážní uzavírač klikněte na odkazy v přehledu. Základní rozdělení sortimentu utavíračů kartonů je:

MECHANICKÉ STOJANOVÉ ŠIČKY KRABIC S NOŽNÍM POHONEM
JOSEF KIHLBERG B560sešívačka na kartony pro těžké spony s délkou noh 15 – 22 mm
JOSEF KIHLBERG B561sešívačka pro lehké spony s délkou noh 12 – 22 mm
JOSEF KIHLBERG B53sešívačka kartonážní pro lehké/úzké spony s délkou noh 9,12,15mm
PNEUMATICKÉ STOJANOVÉ ŠIČKY KRABIC
JOSEF KIHLBERG B560PNpro těžké spony s délkami noh 15, 18 a 22 mm
JOSEF KIHLBERG B561PNpro lehké s délkou noh 12, 15, 18 a 22 mm
JOSEF KIHLBERG B53PNpro lehké a úzké spony s délkami noh  9, 12, 15 mm

Šití boků krabic

Šičky pro šití boků krabic slouží k pojištění bočního spoje krabice a zajištění její stability pro plnění a transport. Pro přesun na vybraný kartonážní sponkovač klikněte na odkazy v přehledu. Základní rozdělení sortimentu sponkovačů kartonů je:

MECHANICKÉ STOJANOVÉ ŠIČKY KRABIC S NOŽNÍM POHONEM
JOSEF KIHLBERG F560pro těžké spony s délkou noh 15, 18 a 22 mm
JOSEF KIHLBERG F561pro lehké spony s délkou noh 12, 15, 18 a 22 mm
JOSEF KIHLBERG F53 pro lehké a úzké spony s délkou noh 9, 12, 15 mm

PNEUMATICKÉ STOJANOVÉ ŠIČKY KRABIC
JOSEF KIHLBERG F560PNpro těžké spony s délkami noh 15, 18 a 22 mm
JOSEF KIHLBERG F561PNpro lehké spony s délkou noh 12, 15, 18 a 22 mm
JOSEF KIHLBERG F53PNpro lehké a úzké spony s délkami noh  9, 12, 15 mm

Kartonážní uzavírače krabic

Uzavírače kartonových krabic slouží k zajištění horních překryvných klop pomocí kartonážní spony. Kartonážní uzavírače JOSEF KIHLBERG AB jsou nejlehčí na trhu. V přehledu typů můžete kliknout na podtržené odkazy, které Vás přesunou přímo na vybraný typ sponkovačky resp. kartonážního uzavírače. Základní rozdělení sortimentu uzavíračů kartonů je:

RUČNÍ MECHANICKÉ UZAVÍRAČE KRABIC s přímým zásobníkem
JOSEF KIHLBERG a.560Msponkovačka na kartony pro těžké spony s délkou noh 15 a 18 mm
JOSEF KIHLBERG c.561Msponkovačka na kartony pro lehké spony s délkou noh 15 a 18 mm
JOSEF KIHLBERG a.560M22sponkovačka na kartony pro těžké spony s délkou noh 22 mm
JOSEF KIHLBERG c.561M22sponkovačka na kartony pro lehké spony s délkou noh 22 mm
RUČNÍ PNEUMATICKÉ SEŠÍVAČKY KARTONŮ s přímým zásobníkem
JOSEF KIHLBERG a.560PNsponkovačka na kartony pro těžké spony s délkami noh 15 a 18 mm
JOSEF KIHLBERG c.561PNsponkovačka na kartony pro lehké spony s délkami noh 15 a 18 mm
JOSEF KIHLBERG a.560PN22sponkovačka na kartony pro těžké spony s délkou noh 22 mm
JOSEF KIHLBERG c.561PN22sponkovačka na kartony pro lehké spony s délkou noh 22 mm
RUČNÍ PNEUMATICKÉ UZAVÍRAČE KARTONŮ se svitkovým zásobníkem na 1000 spon
JOSEF KIHLBERG R555PNsponkovačka na krabice pro lehké spony JK555
JOSEF KIHLBERG R556PNsponkovačka na krabice pro těžké spony JK556
JOSEF KIHLBERG R557PNsponkovačka na krabice pro extra těžké spony JK557
BATERIOVÉ SPONKOVAČKY
JOSEF KIHLBERG JK c.561Bkartonážní sponkovačka s kapacitou zásobníku na 150ks spon s délkou nohy 15mm a 18mm
JOSEF KIHLBERG JK c.561B22kartonážní sponkovačka s kapacitou zásobníku na 150ks spon s délkou nohy 22mm
JOSEF KIHLBERG JK a.560Bkartonážní sponkovačka s kapacitou zásobníku na 100ks spon s délkou nohy 15mm a 18mm
JOSEF KIHLBERG JK a.560B22kartonážní sponkovačka s kapacitou zásobníku na 100ks spon s délkou nohy 22mm